Tuesday, December 30, 2008

Sam and Khule (English only)

Samuel and Khulekani are best friends and I used to teach their class.

One day I was on my way from the centre of Verulam, that Waterloo belongs to (police station, post office, social office, etc.) and it was during school hours. There along the road I saw Samuel and Khulekani..., so I stopped to pick them up. They were embarassed, but got in. "We had to take my brother to the clinic, mam.." Yeah, right!

We started talking and continued as we got back to the school, and they told me how they struggled at school... "Mam, we can't read..." WHAT???? "You're in grade 9, and you can't read???!!!" "No, mam..."

A good few months later I got some friends help me transport 16 of my kids to the church I attend on Sunday evenings, Grace, where the youth had invited to an evening with Nick Vujicic at our church. (Check out the web page www.lifewithoutlimbs.org) One of those friends that helped out taking the kids to and from church that night, was my friend Kath. She is a speech therapist. I pointed to Khulekani, telling her that he couldn't read. Kath was really surprised, since Khule is in grade 9. But she said she'd meet up with him and see if there was anything she could do for him.


Two times we met up with her and she gave homework that I would help Khule with. But every time we practised Sam came and looked and listened when we practiced, and one day he said: "Mam, I can't read either..." I had only thought of Khule, 'cause he was eager for me to teach him how to drive a car... :)

Next time Sam came along. Sam had told me: "When I started school, I didn't earn how to read. So my parents took me to the sangoma (witch doctor). She did her thing, but couldn't heal me. She just told my parents that I would never read in my life.., so I don't know if it's going to work.."
I told him that we would pray, that nothing is impossible for God! God is more powerful than anything and capable of more than we will ever dream of!

The first time Sam came to reading class with Kath, he started reading. Yes, it was only words like hat, mat, rat, cat, fat but HE WAS READING!!!
I had tears in my eyes!
That minute it dawned on Sam that what he and his family had believed for so many years, what the sangoma had told them, was all lies...

We're meeting Kath now once a week. Sam is learning so fast now, and Khulekani as well. Now they are reading little stories!!!
Kath has been SO, SO good with them! And God has been faithful and good!

I asked Sam after one of the sessions, when I was dropping them back at Waterloo, if no-one had tried to help him learn how to read all these nine years, like giving him some special attention when they saw that he wasn't reading or writing. He said: "No, mam, you're the first one.."
I'm wondering how that can be???!!! How come, he's been schooling for at least 9 years, and NO-ONE HAS HELPED HIM BEFORE????

Now we are helping him them. They know that there are people that care, and that God cares. God wants to give them a hope and a future!

I absolutely LOVE these sessions with Kath and the boys, 'cause I can see it on their faces that they really have new hope! And the time between school and the session with Kath, we hang out, either at my place or at the beach or somewhere like that. It's good time to talk about life, what has been and what will be, about challenges in life, about the Bible and so on. Good times! :)


Sam and Khule are both part of our Bible group and come to our church most or every Sunday! :) Soon they will be able to read what is on the power point slides, the text of the worship songs, and most importantly the Bible!!!
(And can anyone tell me how I can get rid of the underline here..??? I seriously don't get it...)

Friday, December 26, 2008

Zulu course! Zulu-kurs!

This last semester I have attended a Zulu course at the University. I heard that a friend of mine, Rose, had signed up, so I joined her! :)

Det siste semesteret har jeg gått på Zulu-kurs på universitetet. Jeg hørte at ei venninne i
menigheten hadde meldt seg på, så jeg hang meg like godt på!
:)


But let me tell you! Zulu is DIFFICULT!!!


Men la meg bare si det, at zulu er VANSKELIG!!!


Here are some of the words I have learned, see if you can get your tongue around them..! Her er noen av ordene jeg har lært! Se om du klarer å uttale de..!


Sawubona = Hello (really: I see you!) Hei (men egentlig: Jeg ser deg!)


Ngiya kuluma isiZulu = I am talking Zulu! Jeg snakker zulu!


Ngiya funda = I am studying/reading. Jeg studerer/leser.


Ngizo pheka inyama = I will cook meat. Jeg skal lage kjøtt.


Angipheka = I can’t cook. Jeg kan ikke lage mat.


I really want to learn, but that requires practice! There is no easy fix.. :( However, it has been good to be around Zulu speaking people every day, ‘cause I get a lot of the intonation for free! :) And one of my kids has given me a list of words to learn!


Jeg ønsker virkelig å lære meg zulu, men jeg må øve! Ingen enkel løsning.. :) Men det har vært bra å være med folk som snakker zulu hver dag, for jeg får inn uttalen helt gratis! :) En av ungene mine har gitt meg en liste med ord han synes jeg bør lære!


Top picture is my teacher Thokozani. She is really GOOD! And she is realaxed, but still kicking us gently in the butt! :) She added to the many laughs we had in the class!!!

Next picture is my friend Rose and Thabo. Thabo is not Zulu, he is Swathi (I think..), and aparently it is so different from Zulu that he has to come to class... all because of a Zulu girlfriend! ;)

Det øverste bildet er av læreren min, Thokozani, og hun er skikkelig god! Hun er avslappet, men gir oss kjærlige spark bak når hun mener vi er trenger det! :)) Hun har også bidratt til mange av latterkulene vi har hatt i klassen!!!
Neste bilde er av venninnen min, Rose, og av Thabo. Thabo er ikke zulu, han er swathi (synes jeg å huske...), og det er visst nok så forskjellig fra zulu at han må gå på kurs... alt for en zulukjæreste! ;))

It has been SUCH a blast learning Zulu with this gang! We've so connected on the humor level!
We were 12 in the beginning, but the number dropped to a few dedicated 7 towards the end! I hope to do the next level starting from February 2009! :)

Det har vært SÅ gøy å lære zulu med denne gjengen! Vi koblet så veldig på humor!!! I begynnelsen var vi ca 12, men antallet falt til 7 få hengitte mot slutten! Jeg håper å kunne ta kurs nummer 2 fra februar 2009! :))


Sunday, December 21, 2008

Noel

Mange av dere husker at jeg sendte ut en lettere desperat mail tidligere i høst. Og mange av dere ga respons på den mailen. Det gjaldt å hjelpe Noel, som måtte frakte sin avdøde søster hjem til Zimbabwe for å begrave henne.

La meg fortelle…

Noel hadde en søster og en bror, og det var alt etter at foreldrene døde for noen år siden. I Afrikansk målestokk, en liten søskenflokk. Noel er den eldst av de tre, som alle hadde kommet til Sør-Afrika for å finne et bedre liv enn det de hadde i det istykkerrevne landet sitt Zimbabwe. Noel fant jobb i Durban og broren og søsteren i Johannesburg. Søsteren fikk både jobb og rom hos en indisk familie, og kjente seg heldig. Så plutselig ble hun funnet død en morgen, med gul fråde i munnvikene… 24 år gammel.

Det er ikke lett å være Zimbabwer i Sør-Afrika. De blir beskyldt for å komme og ta jobbene fra de andre afrikanerne. Vanlig fremmedhat finnens overalt. For å frakte døde fra Sør-Afrika til Zimbabwe skal begravelsesbyråene ha 8000,- SA Rand. Det er ca 6500,- NKR. For en servitør er det MYE penger, ALT FOR MYE penger! Slektningene til Noel og søsknene trakk seg unna da han ba om hjelp, for de hadde INGEN mulighet til å hjelpe, ingen i Zimbabwe har penger (bortsett fra Mugabe og gjengen..) og ingen sosialkontor å henvende seg til…

Det er grenser for hvor lenge man kan vente med å begrave en død person, og så kommer afrikanske tradisjoner, rutiner hos agenten, osv. i tillegg. Noel begynte å bli smådesperat. Flere av vennene til Noel i Johannesburg klarte å skrape sammen noe av pengene, noen kolleger og venner i Durban ga det de kunne, og mange av dere gav resten. Vi klarte å hjelpe Noel til å få søsteren hjem og begravet.

Da Noel kom tilbake fra Zimbabwe var han selvsagt trist, men han hadde ikke ord for hvor mye det hadde betydd for han at vi hjalp han med søsterens frakt og begravelse. ”Hvordan kan noen som ikke kjenner meg vise en sånn omtanke og kjærlighet??”

Ordrett fra Noel: ”Tusen, tusen, tusen takk!! Jeg vet ikke hva jeg skulle ha gjort uten dere! Hvordan kan jeg noensinne få takket dere nok? Jeg vet ikke hva jeg kan gjøre til gjengjeld..?”

Tusen takk til dere som gav! For oss er det ofte bare snakk om ett par hundrelapper, som vi ikke merker noe til. Men for Noel, betød det noe ENORMT!! Og gjennom at vi gav, har Noel fått tro på at det fines en Gud som bryr seg om hans konkrete behov! Takk til dere og takk til Gud!

Dere som ber, be for Noel litt denne Julen. Han jobber mye, ofte dobbelt, for å betale tilbake de som lånte han pengene.

I etterkant av begravelsen til søsteren, har kona skilt seg fra han. Hun og familien hadde ”blitt enige om” at han var for fattig for henne… Han har hatt mye hjertesmerte, som ikke er lett å deale med. Vær med å løft han opp til Gud!

Monday, November 10, 2008

Landshakers!!!!!


In September we started the church LANDSHAKERS!!! We had NO idea what expect, other than that God would be there! :D how many others would show up was hard to tell. However, on the first day we had about 25 on the "adult" side and at least the double on the children's side.
Then it went down... One Sunday we had 4 kids in the adult service. But then we started pushing more into prayer.. :) Gues what happened?! God, yes God, started bringing more people to church, young and older... :) Now we're back to 30-ish!


This is the kid's side. We use powerpoint presentations, and since we don't have a band or any instruments, we use worship dvds from Hillsong! It works wonderfully!!! Mmm...

One Sunday it was my turn to preach!
(Why is it underlining my text???)
My topic was Jesus and his Kingdom, and I was not as lost in it as the pic would give the impression of.. :D
I really, really enjoyed it, even though I had too much I wanted to say, as always... So the power point presentation worked only untill I went outside of my notes, and realised I didnt have time for all those slides...
But hey, I know it reached the hearts!


Here are some of my kids! :)
I call them my kids because they are!
From the left:
Praiswell, the name fits him perfectly! He is one of my heros, and God is really working in him!
Wandy, a great girl that have come out of the miry clay and have had her feet put on the rock! :))
Melusi, a shy guy, but deep and also very funny! :D He asks really good questions at the Biblestudy group!
Sabelo, a guy who is growing up to be a strong, but humble, leader. Whatever he does is quality!


Last Sunday we had a "baby shower" at church! One of our young ladies is pregnant, and can have her baby any time now. She is not working and does nothave a lot, som since we are brothers and sisters, Landshakers gave her a HUGE "basket" of baby stuff! She was, needless to say, VERY happy! Which is also her name - Happy! :))


For those of oyu that pray to our mighty God, please remember Landshakers, the kids there and the leaders! Thanks a million!

Friday, October 31, 2008

Glimt. GLIMPSES!

Here are some of my friends and "family" :))


This is Lisa. She is from England, and she's just as pale as me... We're from the north of Europe, after all... :/
Lisa keeps me sane by just being a bit insane every now and then! And she makes me laugh! :D

This is Sbongakonke. He is one of my pupils in grade 8 at the school I work at. He wants to be an airplane technician, and he's able to do it! He's one of my really bright ones. He also comes to our church Landshakers, and to the Biblestudy. However life is not always easy for a teenager, and he needs to really focus, and to choose the right path in life, to stay out of trouble! Peer pressure can be hectic at times...
Also, he stays with his granny, has little to no contact with parents... Not easy!


Oh yes! We go WAY back! This evening, Rose's 30th birthday, we went all the way back to the 80's!
Can you tell from the picture who was a teenager during that horrific decade??!!! 2 out of 3...More to come....

Tuesday, September 16, 2008

Kort up-date og to av ungene "mine" :)

Hei alle sammen!

Lenge siden dere har hørt fra meg, og SORRY! Jeg er ingen blogger av natur, men jeg har stadige ambisjoner om å bli MER lik en blogger, men hittil har jeg ikke hatt så mye tid til overs… Lei for det, folkens!

Siden sist har det sikkert skjedd mye… Men her er det i korte trekk:

Hadde avslutning av høstsemesteret på skolen med eksamenstid, var hjemme i Norge (Østlandet) på en snarvisitt, startet opp igjen med skole, trappet litt ned på undervisningstid (nå er det ”bare” 160 elever på 8.trinn som har meg, ingen undervisning på 9.trinn lenger), er allerede snart ved enden av tredje termin (av fire), og har nettopp startet menighet!

Skal se om jeg kan fortelle litt mer om det litt senere, men for dere som ber til Gud, hadde det vært HELMAX om dere joinet i bønn for den nye menigheten vi har dratt i gang! Det er MYE som skje når folk nåes med Gud kjærlighet og forstår Guds frelse! Det er en stadig kamp om unge menneskers liv, og der MÅ vi være mer aktive! Det skal vi (fortsette å) være!

Jeg har hatt lyst til å fortelle litt om noen av ungene mine:

Først Zanele. Hun ble litt spesiell for meg tidlig, da jeg leste litt av hennes historie. Jeg hadde gitt i lekse å skrive ett avsnitt om livet sitt og ett avsnitt om drømmene for framtiden. Der forteller Zanele at hun bor hos bestemoren. Det er samme situasjon som for MANGE av ungene her på skolen og ellers i SørAfrika. Zanele er opprinnelig fra Swaziland, men flyttet ned hit til Sør-Afrika fordi faren jobbet her og han syntes det var lite å se datteren bare i juleferien. Zanele har en mor, men inntil en uke siden hadde hun ikke sett henne på 3 år! Da kom hun plutselig på en snarvisitt..! Faren til Zanele døde for snart ett år siden, og hun har fortsatt å bo hos bestemoren. Der bor også kusinen som går i 12.klasse og to-åringen hennes. For de av dere som husker hvor liten leiligheten min i Bergen er, så er huset de bor i bare litt større enn den. I den lille familien er det ingen som jobber, og det går litt opp og ned med om de har mat i huset. Zanele er blitt med i en liten disippel-gruppe som vi har hver onsdag etter skolen. Det er en KJEMPEspennende gruppe! De har MANGE spørsmål – og dype spørsmål. Merker at de er genuint interessert i å finne ut hva som er sannheten! Denne er noe dere kan være med og be for! Nesten hver fredag tar jeg Zanele med på ungdomsmøte i menigheten der jeg går. Hun synes det er DIGG med lovsangen der – litt mer ”rocka” og ungdommelig enn det hun er vant med. Da sover hun over hos meg og blir av og til hele helgen. Da får jeg en liten smak av hvordan det er å være tenårings-forelder! Respekt til alle som er det på fulltid!!!

Den neste jeg vil fortelle litt om, er Lindafana. Da jeg begynte å undervise på skolen der, hadde jeg, som kjent for dere som har fulgt med her på den stille bloggen, 80 unger i hver klasse. For en som ikke er vant til å ha SÅ mange afrikanere samlet på ett brett, tok det LAAAAANG tid før jeg begynte å lære navn og ikke minst hvilket ansikt navnet hørte til..! Så ble jo klassene delt, og det begynte å hjelpe på navnelæringen! J I april, mai en gang begynte jeg å legge merke til at det var en som het Lindafana som var borte fra skolen så mye at jeg trodde til slutt at han hadde sluttet. Men så dukket han plutselig opp igjen..! På spørsmål om grunnen til fraværet, fikk jeg vite at moren hans nettopp var død… Han hadde allerede mistet faren sin, og nå satt de fem barn tilbake uten foreldre. Tårene sto i øynene hans. Han er liten og tynn av vekst. Ingen i huset jobber, heller ikke tanten som bor over veien, så det er sjelden mat i huset. For to-tre uker siden ba jeg han ta med seg til skolen fødselsattestene til han og søsknene, og dødsattestene til foreldrene. Vi tok kopi, og etter skolen tok jeg han med meg til et lite senter ikke langt fra skolen. Det er et lite dropp-inn-senter, som har middag til foreldreløse og som har gruppe for bestemødre som er blitt mødre til sine barnebarn, etc. Der kan foreldreløse registrere seg, og motta pr. mnd. x kilo med ris, bønner, sukker, matolje, en tube tannkrem, osv. inntil det er opprettet en forsørger for de som kan motta penger fra staten. Lindafana er en av de som kvalifiserer til denne støtten, og så får vi se hvem som kvalifiserer til å oppnevnes som forsørger… Nok ett bønneemne! Lindafana er blitt sett av flere av lærerne ved skolen, og det er godt. Han kommer ofte sulten til skolen om morgenen, og det er ikke rart, for maten han får fra dropp-inn-senteret må jo deles med de fire andre – og varer neppe en hel mnd.! Jeg merker at hver gang jeg gir litt oppmerksomhet og en hånd på skulderen – litt kjærlighet, så suges det opp som vann av en tørr svamp..! Lindafana har et sterkt savn etter moren sin…

Her kommer litt bilder...

Klasserommet på barneskolen som vi leier til Landshakers Church er gjort klart til første gudstjenesten!
Dette er Praiswell, og han passer til navnet sitt så til de grader, og han er med i den samme disippelgruppa som Zanele er med i. Han går i 12.klasse, og har verden for sine føtter! Hans største ønske er å leve til Gud's ære! :)


Dette er Wandi, og hun er også med i disippelgruppa vår. 12.klassing, som tar ekstra matteundervisning på universitetet på lørdager - for å få et bra vitnemål! Hun er en skikkelig skrue, som liker å finne på historier og småslenge litt med leppa - på tull! :)) Helt herlig!Her er de yngre samlet for seg i et annet klasserom. De har også lovsang på storskjerm, og de DIGGER det!!! :)
Mange fra cellegruppa mi er med og leder barnearbeidet i Landshakers Church, og det er fantastisk gøy med en gruppe med så involverte og hengitte folk! Dette er brobygging mellom kulturer og hudfarger - på høyt og lavt plan! :)Tema for den yngste gruppa var at Jesus er den ultimate superhelt - ingen over, ingen ved siden!
I den anledning hadde Damien kledd seg ut som Supermann! Ungene digget det!!!
Og vi digget han! :D
Her er de som kom første søndagen. Noen av jentene fra skolen min og noen til. Vi var 25-30 pers. i den "voksne" delen av Landshakers Church - ikke helt det antallet jeg hadde trodd og håpet på, for å være helt ærlig...
Vær gjerne med og be om at vi skal klare å kommunisere til og å nå ungdommene der de er, at vi ikke skal stå i veien for Gud med våre måter å gjøre ting på. Be om at Gud må gi oss visdom og ydmykhet til å gå Hans vei! :)
Vi vet at det er helt i oppstarten og at vi må regne med at det vil ta tid før noe nytt er etablert både i tankene og hukommelsen deres, men også i landsbyen der.

Monday, June 16, 2008

New friends. New horizons. Nye venner. Nye horisonter.


This term I have attended an Alpha course in the church I go to. I thought: “Hey, that’s a good place to get to know more people!” I also brought a good friend and colleague a couple of nights. She is part of the Zionist Church here in South Africa, where they teach both the Bible and worship of the ancestors, so she really needs to learn more about what the Bible says about Christian living!


Dette semesteret har jeg gått på Alpha-kurs i kirken jeg går til. Jeg tenkte at det var en glimrende måte å bli kjent med nye folk på! Jeg har også hatt med meg en god venn og kollega et par kvelder. Hun tilhører et sørafrikansk kirkesamfunn som heter Zionist Church. Der lærer de både Bibelen og tilbedelse av forfedrene, så hun trenger å lære mer om hva Bibelen sier om kristen tro og liv!


Well, I have been part of a really awesome group, and I have gotten to know some great people! We have had dinner at church, then watched the teachings of Nicky Gumbel on big screen, and after that discussed the teaching in small groups. Good times! One Saturday evening most of us went out for Ten Pin Bowling and a coffee! Again, excellent way to get to know people!


Vel, jeg har vært med i en skikkelig bra gruppe, og blitt kjent med noen veldig ålreite folk! Vi har begynt kveldene med middag i kirken, deretter undervisningen til Nicky Gumbel på storskjerm, og så har vi diskutert undervisningen i grupper etterpå. Veldig bra kvelder! En lørdag dro flere av oss ut og bowlet og kaffe etterpå! Igjen, en veldig ålreit måte å bli kjent med nye folk på!


Last weekend we went away to a holiday resort a couple of hours down the south coast. We stayed in chalets and had all our meals made for us! Luxury! This weekend we had teaching on the Holy Spirit. Many high expectations for that weekend, and we were not disappointed! Nicky Gumbel gave a good, down to earth teaching, and Saturday evening we had prayer in our groups. God really touched many of us, and spoke to us both in our hearts and through words of wisdom through others. Three members of our group, along with about 15 others, decided it was time for them to get baptized, so early Sunday morning, 0700, we all made our way to the beach. It took dedication for them to get baptized, because it was very, very cold this morning. It was raining and there was cold wind from all sides! But they all went into the “grave” and was “risen to live with Jesus”!


Forrige helg dro vi avsted til et feriested ett par timer sørover langs kysten. Vi bodde i hytter (små leiligheter)og fikk alle måltidene servert! Hvilken luksus! Denne helgen hadde vi undervisning om den Hellige Ånd. Mange hadde høye forventninger, og de ble ikke skuffet! Nicky Gumbel gav en bra, jordnær undervisning, og lørdagskveld ba vi for hverandre i gruppene. Gud rørte hjertene til flere av oss, og talte til oss enten direkte i hjertene våre eller gjennom visdomsord fra andre. Tre medlemmer i gruppa vår, i likhet med ca 15 andre, fant ut at nå var tiden de ville døpe seg. Så tidlig søndagsmorgen, 0700, gikk vi ned til stranda. Det krevde overbevisning fra denne gjengen, for det var (faktisk!) veldig kaldt denne morgenen! Det regnet og blåste nordavind fra alle kanter! Men de gikk i ”graven” og ”sto opp for å leve med Jesus”!


We also had a few hours during Saturday afternoon to just hang out. Then most of us went down to the beach. The South Africans LOVE their beaches! They go as often as they can, to hang, surf, swim, watch the waves or watch the people surfing! The South Africans also love rugby! So a great group of them spent an hour playing what it called touch rugby, a very mild form of the normally pretty brutal sport! I tried my luck with “boulles”, a French ball game for old men…


Vi hadde også noen timer ledig lørdag ettermiddag til å bare være sosiale. Da gikk de fleste av oss ned til stranda. Sørafrikanere ELSKER strendene sine! De drar til stranda så ofte som de kan, for å bare henge, surfe, bade, se på bølgene eller se på de som surfer! Sørafrikanere elsker rugby, også! Så en god gjeng spilte det de kaller ”touch rugby”, hvor de ikke går hardt inn i taklinger som i vanlig rugby, men spiller MYE mildere! Jeg prøvde lykken med ”boulles”, et ballspill for gamle menn…


All in all a VERY good weekend, both spiritually and socially.


Alt i alt en VELDIG god helg, bade åndelig og sosialt.